75 % – en viktig etapp i forskarutbildningen!

Att få arbeta i en kommun som Ängelholm där begreppet skola på vetenskaplig grund tas på allvar. Det är en ynnest att få genomföra en forskarutbildning där syftet med utbildningen är att kunna arbeta vidare för att Ängelholms skolor ska vila på vetenskaplig grund!

Däremot är det hårt arbete att genomföra forskarutbildningen. Det är både utmanande, slitigt och superintressant. Min forskarutbildning genomför jag i ett mycket givande sammanhang där min specialpedagogiska kompetens får brottas och utvecklas i en helt ny kontext genom deltagande i forskarskolan CSiS (Communicate Science in School) som handlar om naturvetenskapens didaktik. Vid en första anblick kan detta förefalla vara ett malplacerat sammanhang för en specialpedagog men det är precis tvärt om. Specialpedagogisk kunskap gör stor nytta när den kan omsättas i den ordinarie undervisningen och varför inte inom naturvetenskap?

Nåväl! I mitt eget forskningsprojekt låter jag lärare och elever reflektera över lärares handlingar i undervisningen. Elever och lärare får se sin lektion på film och kommentera vilka av lärarens handlingar de upplever gynnar elevers lärande. Att som lärare få tillgång till elevernas samtal om sina undervisningshandlingar är mycket givande och till viss del uttrycker lärare förvåning över att elever vet så mycket om varför lärare gör som de gör under lektioner. Men mina forskningsresultat får vänta ett tag till.  I detta inlägg tänkte jag bara dela med mig av lite info om hur en forskarutbildning går till.

Vad som mest skiljer forskarutbildningen från ett ordinarie skolutvecklingsprojekt är bland annat själva det vetenskapliga skrivandet om projektet. Text ska produceras, granskas, kritiseras, kommenteras, förbättras, strykas, omarbetas, refereras och så småningom färdigställas i en så kallad avhandling. Man kan skriva antingen en sammanläggning av artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter eller en monografi där man presenterar sina resultat i en sammanhållen bok.

Text, text, text…

Till sin hjälp har man handledare och olika sorters seminarier. Jag träffar mina handledare, Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och Nils Ekelund, professor i växtfysiologi regelbundet och får mycket bra stöd av dem. I vår forskarskola har vi seminarier minst en gång i månaden där någon av oss lägger fram en text som diskuteras av gruppen. Seminariet är själva forskarskolans hjärta och leds av forskarskolans professorer Roger Johansson och Anders Jacobsson och docent Eva Davidsson som är forskarskolans samordnare.

Om jag skulle beskriva processen under de tre av fyra år som jag nu har studerat så minns jag det som olika etapper.

  • Etapp 1 – forskningskiss och plan skrevs
  • Etapp 2 – kurser i metod och teori som passade till projektet pluggades
  • Etapp 3 – text med syfte, forskningsdesign och litteraturbakgrund producerades
  • Etapp 4 – 25 %-seminarium med extern läsare genomfördes
  • Etapp 5 – text och idé omarbetades
  • Etapp 6 – nya kurser pluggades
  • Etapp 7 – själva forskningsplaneringen sattes i verket
  • Etapp 8 – organisering av data och analys
  • Etapp 9 – textproduktion, metod, analys, resultat producerades
  • Etapp 10– 75 %-seminarium med extern läsare och diskutant genomfördes

Igår hade jag tillsammans med fyra andra kollegor våra 75 %-seminarium och det var med skräckblandad förtjusning jag såg fram emot detta. Tänk att en mycket kompetent person från utbildningsforskningen ska läsa din text mycket noga. Den ska nagelfaras med nya kompetenta ögon. Läsarens kunskap ska tillföras genom hans kritik och förbättringsförslag. I seminariet som i vårt fall var  1 och en halv timma långt ska man efter en kort presentation av läsaren diskutera sin text inför andra deltagare som lyssnar. Förtjusningen i detta ligger i att någon bryr sig så mycket om att hjälpa till att göra ens text bättre och att det finns ett så stort intresse för något som man själv har gjort. Det är inte ofta man får så stor uppmärksamhet. Skräcken ligger mer inom det emotionella området där rädslan för att ens självförtroende inte ska hålla oroar. Tänk om man får tunghäfta och inte kan diskutera. Hur hanterar man det om allt man skrivit skulle anses dåligt och känslorna blir så jobbiga att man inte kan vara saklig… Detta är en nyttig erfarenhet för oss som arbetar inom utbildning där vi utsätter elever för olika former av bedömning mycket ofta.

Igår nådde vi då etapp 75%! Fem av oss i forskarskolan genomförde våra seminarier och det blev mycket bra! Jag tycker att jag lärde mig enormt mycket också av att delta i mina kollegors seminarier. Tyvärr kunde jag inte delta i alla seminarier eftersom vi låg parallellt med varandra. Till sist var det min tur och jag tycker att jag fick väldigt bra respons! Tack Clas Olander (docent vid Malmö Universitet) som både gjorde mig stolt över mitt arbete men också gav mig en hel det att tänka på och jobba vidare med!

Vetenskapskommunikation med doktorander i lärande (DiL)

På morgonen idag träffades ett gäng doktorander från olika fakulteter på Ängelholms järnvägsstation. Efter en kort presentationsrunda kändes det på en gång som ett härligt gäng som längtade ut för att få prata om sina erfarenheter från forskning och högre utbildning. Ett intresserat samtal kom till stånd där vi nyfiket tog reda på vad alla hade för forskningsinriktning. Därefter skildes vi åt och fick skjuts till våra olika skolor.

Själv åkte jag tillsammans med Cerina, forskare i kärnfysik till Söndrebalgs skola. Rektor Daniel tog väl hand om oss. Vid bilfärd till Hjärnarp och vid kaffestund fortsatte samtalen om våra olika erfarenheter från forskningsutbildningen. Så fick vi träffa våra olika klasser. Själv fick jag träffa en liten grupp fjärdeklassare och en stor grupp sjätteklassare. I sjätte klass var eleverna förvånade över att jag inte var läkare. De hade uppfattat doktorand som doktor, alltså läkare.

I fjärde klass när jag frågade dem hur de tänker att en forskare ser ut svarade de enhälligt, vit rock och skyddsglasögon. Detta är en fördom om forskare som är fast förankrad i vår kultur. Jag tänker på vetenskapskvinnan i årets julkalender, i och för sig underbart roligt gestaltad av Eva Rydberg, men verkligen en bekräftelse på den schablonbild som finns av en forskare. Förvirrad, lite galen, med vit rock, skyddsglasögon genomför hen experiment som brinner och ryker. Detta är långt från utbildningsforskning. Kanske blev eleverna lite besvikna över att se en vanlig lärare komma på besök.

Forskare?

Eleverna var mycket fina och lyssnade intresserat på min berättelse. Eftersom min forskning handlar om hur elever upplever att lärares handlingar kan underlätta för deras lärande passade jag också på att, med olika övningar, höra efter hur dessa elever ser på saken.

På bilden nedan genomför vi en övning som kallas för Stafetten. Eleverna tillverkar ett eget dokument i grupp. En elev i taget skriver eller ritar i dokumentet och springer sen tillbaka och nästa elev springer fram. Uppmaningen är att berätta om något som de tycker att en lärare gör som underlättar för elever att lära.

De tycker bland annat att det är viktigt att läraren kan skoja och skratta och att läraren förklarar bra och gör undervisningen rolig. Läraren ska vara vänlig och tydlig och bry sig om sina elever. Det är bra om läraren hjälper de elever som behöver det.
Syftet med vetenskapsdagen är att främja barn och elevers intellektuella stimulans och öka intresset för högre utbildning. Citat från elever om hur de tänker om forskning efter föreläsningen:

”Jag tycker att det är viktigt för man får lära sig hur man kan göra vid olika tillfällen och sånt som gör det lättare för eleverna att lära sig.”

”För man får reda på att saker som man vill veta och hur det funkar som det gör. Och man får reda på hur lärarna faktiskt är och vad de kan som är viktigt.”

”För att man ska få reda på om läkemedel och sånt. Utbildningsforskning är inte lika intressant tycker jag. Det är mer spännande med sjukdomar.”

Det har varit en givande dag. En mycket viktig del av forskningsuppdraget är att kunna kommunicera resultat och metod med det övriga samhället. Att få berätta för lärare och elever om utbildningsforskning som just rör både lärare och elever känns oerhört meningsfullt.

Det har också varit superintressant att prata med de andra doktoranderna. Jag hade gärna avslutat dagens uppdrag inom DiL med ett samtal med de andra deltagarna där vi kunde delat våra erfarenheter från dagen.

Cerina och jag avslutade dagen vid järnvägsstationen och vi kunde båda konstatera att dagen kändes mycket viktig ur ett vetenskapskommunikationsperspektiv! Reportage finns också på hd.se!

Inlägget är först publicerat på Englar bloggar 180214