Innehåll

Här kommer jag att skriva om det som intresserar mig mycket, elevers lärande och skolans undervisning. Jag är lärare och specialpedagog sen drygt 40 år och för några år sedan deltog jag också i en forskarutbildning vid Lunds Universitet i naturvetenskapens didaktik. Den avslutades 2019 med ett licputationsseminarium där jag fick försvara mitt arbete ”Se din undervisning genom elevernas ögon”.