Publicerat

Här finns länkar till min licentiatsuppsats, olika artiklar och blogginlägg som jag under åren publicerat i olika forum.

Licentiatuppsats: Se din undervisning genom elevernas ögon

Blogginlägg: Se din undervisning genom elevernas ögon

Skolverkets artiklar: Elevers expertis om undervisning outnyttjad resurs

Blogginlägg: Elevhälsa på vetenskaplig grund med Utsikter                   

Specialpedagogisk tidskrift: Artikel om Utsikter

Artikel i Tidskriften Elevhälsa: Lerfigurer gör eleverna läsklara

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017, syntes: Tidig satsning på matematik

Blogginlägg Mångfald och utmanande undervisning med förskoleklassen i centrum!

Skolporten: Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Utvecklingsartikel på Skolporten: Elevers reflektioner över lärprocesser i ämnet slöjd

Blogginlägg: Lära tillsammans

Utredning i Ängelholms kommun: Utredning om resursskola – en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp